[1]
J. Korpela ja A. Nevala, ”Minne menet yliopisto ja kuka sinua vie?”, TT, vsk. 38, nro 4, syys 2020.