Himanka, J. ”Suhteellisuusteoria on filosofiaa”. Tieteessä tapahtuu, vsk. 32, nro 3, toukokuuta 2014, https://journal.fi/tt/article/view/41568.