Pihlström, S. ”Fyysikon Uskonnollisuus, uskontotieteilijän Uskonnottomuus”. Tieteessä Tapahtuu, Vsk. 19, nro 4, huhtikuuta 2001, https://journal.fi/tt/article/view/58000.