Enkvist, N. E. ”Eri Tieteenalojen Arvoperusteista”. Tieteessä Tapahtuu, Vsk. 15, nro 5, toukokuuta 1997, https://journal.fi/tt/article/view/58754.