Penttonen, J. ”Mitä Tekniikan Tutkimus Voisi Oppia Karl Popperin Tieteenfilosofiasta?”. Tieteessä Tapahtuu, vsk. 35, nro 3, toukokuuta 2017, https://journal.fi/tt/article/view/63453.