Okkonen, Ville. ”Opintie yläluokkaan – tulkintaa luokkaretkeilyn ja eliittien historiasta”. Tieteessä tapahtuu 33, no. 2 (maaliskuuta 18, 2015). Viitattu huhtikuuta 24, 2024. https://journal.fi/tt/article/view/49592.