Rydman, Jan. ”Lyhyesti”. Tieteessä tapahtuu 21, no. 8 (marraskuuta 1, 2003). Viitattu huhtikuuta 1, 2020. https://journal.fi/tt/article/view/57256.