Rydman, Jan. ”Lyhyesti”. Tieteessä tapahtuu 21, no. 5 (toukokuuta 1, 2003). Viitattu elokuuta 6, 2021. https://journal.fi/tt/article/view/57305.