Rydman, Jan. ”Lyhyesti”. Tieteessä tapahtuu 20, no. 1 (tammikuuta 1, 2002). Viitattu marraskuuta 30, 2021. https://journal.fi/tt/article/view/57490.