Rydman, Jan. ”Lyhyesti”. Tieteessä tapahtuu 19, no. 2 (helmikuuta 1, 2001). Viitattu huhtikuuta 7, 2020. https://journal.fi/tt/article/view/57939.