Rydman, Jan. ”Lyhyesti”. Tieteessä tapahtuu 19, no. 8 (marraskuuta 1, 2001). Viitattu elokuuta 7, 2020. https://journal.fi/tt/article/view/58125.