Rydman, Jan. Lyhyesti. Tieteessä tapahtuu 18, no. 8 (tammikuuta 1, 2000). Viitattu kesäkuuta 20, 2019. https://journal.fi/tt/article/view/58292.