Rydman, Jan. ”Lyhyesti”. Tieteessä tapahtuu 18, no. 8 (marraskuuta 1, 2000). Viitattu joulukuuta 6, 2021. https://journal.fi/tt/article/view/58292.