Rydman, Jan. ”Lyhyesti”. Tieteessä tapahtuu 15, no. 8 (marraskuuta 1, 1997). Viitattu joulukuuta 10, 2019. https://journal.fi/tt/article/view/58817.