Vaattovaara, Mari, ja Anssi Joutsiniemi. ”Kohti monimuotoistuvan kaupungin ymmärrystä ja kehityksen ohjaamista”. Tieteessä tapahtuu 36, no. 6 (marraskuuta 15, 2018). Viitattu joulukuuta 1, 2023. https://journal.fi/tt/article/view/76487.