1.
Hyvönen E. Digitaalisten ihmistieteiden keskus HELDIG profiloi Helsingin yliopiston humanistisia aloja. TT [Internet]. 18. helmikuuta 2021 [viitattu 11. huhtikuuta 2021];39(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/102658