1.
Lattu A, Mäkinen-Rostedt K. #ScienceForUkraine, Suomi, tiede ja sota – aika reflektoida. TT [Internet]. 10. marraskuuta 2022 [viitattu 8. helmikuuta 2023];40(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/122944