1.
Määttänen P. Taiteenfilosofian klassikko raakakäännöksenä. TT [Internet]. 25. helmikuuta 2011 [viitattu 8. joulukuuta 2022];29(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/3960