1.
Janhunen J. Indoeuropeistiikan uusi avaus Helsingin yliopistossa. TT [Internet]. 20. maaliskuuta 2014 [viitattu 6. elokuuta 2021];32(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/41252