1.
Himanka J. Suhteellisuusteoria on filosofiaa. TT [Internet]. 5. toukokuuta 2014 [viitattu 2. joulukuuta 2022];32(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/41568