1.
Eräsaari L. Miten uusliberalistinen hegemonia rakennettiin Suomeen?. TT [Internet]. 29. huhtikuuta 2015 [viitattu 3. maaliskuuta 2021];33(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/50788