1.
Pekkarinen E, Suurpää L. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää kollektiivisia käytäntöjä. TT [Internet]. 19. marraskuuta 2015 [viitattu 3. elokuuta 2021];33(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/53331