1.
Lång M. Ongelmana evoluution ja järjen suhde. TT [Internet]. 24. maaliskuuta 2016 [viitattu 19. kesäkuuta 2021];34(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/55959