1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. tammikuuta 2005 [viitattu 27. syyskuuta 2020];23(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56468