1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. helmikuuta 2006 [viitattu 8. joulukuuta 2021];24(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56512