1.
Hietala M, Krötzl C. Humanistinen sivistys ja teknis-taloudellinen menestys – mallia Keski-Euroopasta?. TT [Internet]. 1. toukokuuta 2006 [viitattu 9. joulukuuta 2021];24(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56654