1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. toukokuuta 2006 [viitattu 30. marraskuuta 2021];24(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56669