1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. toukokuuta 2005 [viitattu 11. heinäkuuta 2020];23(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56764