1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. maaliskuuta 2004 [viitattu 11. joulukuuta 2019];22(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56971