1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. maaliskuuta 2004 [viitattu 16. tammikuuta 2022];22(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56971