1.
Hiekkanen M. Lähdeluettelojen ja kalkkilaastiajoituksen ongelmat. TT [Internet]. 1. huhtikuuta 2004 [viitattu 22. lokakuuta 2019];22(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56980