1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. tammikuuta 2004 [viitattu 16. heinäkuuta 2019];22(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56986