1.
Pihlström S. Ihmistieteitä ihmettelemässä. TT [Internet]. 1. huhtikuuta 2004 [viitattu 22. lokakuuta 2019];22(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56990