1.
Syväoja H. Koulutuksen syrjäpolkuja. TT [Internet]. 1. huhtikuuta 2004 [viitattu 16. tammikuuta 2021];22(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56994