1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. marraskuuta 2005 [viitattu 10. heinäkuuta 2020];23(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57158