1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. helmikuuta 2003 [viitattu 6. joulukuuta 2021];21(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57212