1.
Heikura PT. Rooman kylpylöiden nousu ja tuho. TT [Internet]. 1. maaliskuuta 2003 [viitattu 14. huhtikuuta 2021];21(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57224