1.
Kamppinen M. Kyllä aika rientää kun on hauskaa…. TT [Internet]. 1. marraskuuta 2003 [viitattu 3. elokuuta 2021];21(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57259