1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. toukokuuta 2003 [viitattu 14. heinäkuuta 2020];21(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57305