1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. toukokuuta 2003 [viitattu 29. marraskuuta 2021];21(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57305