1.
Gothóni R. ”Oikeaan osuminen” hermeneuttisen totuuden laatutakeena. TT [Internet]. 1. helmikuuta 2002 [viitattu 14. elokuuta 2020];20(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57502