1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. helmikuuta 2001 [viitattu 2. heinäkuuta 2020];19(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57939