1.
Pihlström S. Fyysikon uskonnollisuus, uskontotieteilijän uskonnottomuus. TT [Internet]. 1. huhtikuuta 2001 [viitattu 14. huhtikuuta 2021];19(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58000