1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. toukokuuta 2001 [viitattu 7. elokuuta 2020];19(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58065