1.
Manninen J. Positivismin kriitikosta positivistiksi. TT [Internet]. 1. marraskuuta 2002 [viitattu 4. joulukuuta 2021];20(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58168