1.
Kamppinen M. Meemit, aika ja ikuisuus – näkökulmia uskontojen ajalliseen sitkeyteen. TT [Internet]. 1. marraskuuta 2002 [viitattu 6. joulukuuta 2021];20(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58175