1.
Frösén J. Obodianoksen testamentin tarina. TT [Internet]. 1. tammikuuta 2000 [viitattu 6. heinäkuuta 2020];18(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58186