1.
Enqvist K. Steven Weinberg: Terveen järjen ja valistuksen terävä saarnamies. TT [Internet]. 1. syyskuuta 2000 [viitattu 7. joulukuuta 2019];18(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58265