1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. marraskuuta 2000 [viitattu 2. joulukuuta 2021];18(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58292