1.
Rydman J. Lyhyesti. TT [Internet]. 1. helmikuuta 1999 [viitattu 27. toukokuuta 2022];17(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58318